Min erfarenhet

Diakon och socionom (1984)
Handledare i psykosocialt arbete (1996)
Magisterexamen i socialt arbete (2002)
Konflikthantering (2014)
Det existentiella samtalet (2017)

12 år kurator och handledare inom grundskolan.

10 år kurator i palliativ vård.

Tre terminer kurator och konsult på enskild friskola (2017).

Handledare i Visby stift sedan 2014.

Samtalsledare i Filosofiskt Forum på flera stadsbibliotek i Östergötland sedan 2015.

 
Författare till tre böcker:

Samtal i skolan – en bok om samtalsarbete för personal i skolan (1994)
Att möta vuxna närstående i sorgens tid – berättelser från palliativ vård (2011)
Livsviktiga möten – filosofiska samtal på bibliotek (2017)

 

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att ändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Kontakt:

Lars Sundberg

070-539 34 19

sundberglars57@gmail.com

 

Mottagning:

Åkaregatan 5

603 60 Norrköping