Samtal

När livet är svårt kan det vara viktigt att möta en erfaren person som lyssnar och tar dig på allvar. Någon som har kunskap om och erfarenhet av livet, men som inte är familjemedlem, arbetskamrat eller vän.

Jag erbjuder tid för samtal. Det kan handla om precis vad du vill: till exempel en förlust, livskris, sorg, relationer, konflikt, stress eller oro för någon som du bryr dig om.

Du kan komma ensam eller tillsammans med någon. Kanske har ni ett gemensamt problem. Samtalstid 60 minuter. Prova-på till halvt pris.

Tyvärr har jag inte möjlighet att beställa tolk. Om någon närstående (gärna god vän), som kan översätta, följer med blir det ett gemensamt samtal med er två.

Vid speciella behov kan jag efter överenskommelse göra hembesök.

Handledning

Jag erbjuder även handledning med personal och chefer/ledare (coachning). Regelbundna möten under en längre period. Individuell och parhandledning på mottagningen.

Grupphandledning i lämplig lokal, som gruppen har tillgång till. Dessa möten är möjliga i flera län och stift. Mötena kan samordnas med individ/par inom eller utom gruppens organisation.

Konsultation

Enstaka möten med personal och chefer. Även medverkan i vissa samtal eller annan uppgift enligt överenskommelse, till exempel konflikthantering. Konsultuppdrag kan pågå under en kortare eller längre period.

Teamutveckling genom feedbackspel

Workshops med team och andra arbets- och ledningsgrupper, även två personer. Verktyg är ett feedbackspel, utarbetat i Holland och översatt till svenska – mycket seriöst och i trevlig form. Spelet handlar om träning i att ge och ta emot feedback med hjälp av spelkortens personliga egenskapsord.

Syftet med feedbackspelet är utveckling, individuellt och gemensamt i gruppen, vilket gynnar samarbete, arbetsglädje och effektivitet. Teamets chef/ledare måste deltaga. Workshops genomförs på den egna arbetsplatsen eller i annan lämplig lokal. Tidsåtgång två – fyra timmar beroende på teamets storlek och antal spelvarianter. Spelet passar i alla slags organisationer.

Föredrag och fortbildning

Vidare erbjuder jag föredrag och diskussion i existentiella ämnen:

– Våra stora livsfrågor
– Förlust och sorg
– Begreppet mening
– Annat tema efter överenskommelse

Även kurs i ”Konsten att samtala”. Föredrag varvas med samtalsträning i smågrupper enligt särskild metod.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”

Kontakt:

Lars Sundberg

070-539 34 19

sundberglars57@gmail.com

 

Mottagning:

Åkaregatan 5

603 60 Norrköping